Nordiska företag ser affärsmöjligheter med klimatlagstiftning

Foto: Pöllö

Carbon Disclosure Project har tillfrågat 154 börsnoterade nordiska företag om deras syn på möjligheter och risker inom klimatområdet.

Företagen som svarat på enkäten från CDP motsvarar 85 % av de nordiska börsernas marknadsvärde. Konsultbyrån 2050 har analyserat svaren i rapporten Successful integration of climate change aspects in Nordic businesses som kan kan läsas här. Flest möjligheter har identifierats inom mål för förnybar energi, energieffektivisering och produktmärkning.

Markus Ekelund, VD på 2050 säger att

– Rapportens resultat är oväntade och progressiva. De nordiska företagen ser fler affärsmöjligheter än risker från regleringar på klimatområdet. Det är också anmärkningsvärt att flera företag lyfter utebliven lagstiftning som en stor affärsrisk. Regeringen behöver inte känna nervositet för att regleringar på klimatområdet skrämmer företagen

I den årliga rapporten från CDP har sex svenska företag hamnat på listan av företag med bäst strategier för att minska sina utsläpp av koldioxid. Med på listan finns H&M, Holmen, Oriflame, Elekta, Ericsson och Telia Sonera. Mer om resultatet från CDP s lista kan läsas här.

Miljö online2

Liknande artiklar