Ny rapport: Sverige kan stänga ner kärnkraftsreaktorer – och samtidigt vara en elexportör

Foto: Eon

Enligt Energimyndigheten är det troligt att minst tre av de tio svenska kärnkraftsreaktorerna har tagits ur drift till år 2030. Ändå kan Sverige komma att vara en stor exportör av förnybar el.

I rapporten 2030 – på väg mot ett mer hållbart energisystem (pdf), skriver regeringens expertmyndighet i energifrågor att Sverige till år 2030 kan bli en stor exportör av förnybar el, förutsatt att det sätts mål som ökar investeringsviljan. Minst tre kärnkraftsreaktorer räknar Energimyndigheten har stängts under perioden. Och med en ambitiös politik för att öka användningen av biodrivmedel skulle även Sveriges beroende av olja och naturgas kunna minska med över 40 procent jämfört med i dag.

– Våra analyser visar att den förnybara energianvändningen bör kunna vara åtminstone 60 procent i Sverige till 2030. Det kan ske med framförallt mer förnybar elproduktion, biodrivmedel och effektivare energianvändning. Det kommer troligen leda till en ännu större elexport från Sverige och samtidigt ge lägre elpriser för svenska konsumenter, säger Tobias Persson på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Miljö online2

Liknande artiklar