Olja till vilket pris som helst?

Foto: Dougtone

Delstaten West Virginia beslutat sig för att fracka Ohiofloden som  försörjer mer än tre miljoner människor med vatten.

Fracking, också kallad hydraulisk spräckning, är metoden där man under högt tryck injicerar stora mängder vatten med en kemikalieblandning i ett borrhål. Det skapar sprickor i skifferlagren under marken som frigör skiffergas- och olja, som sedan kan användas för konsumtion. Metoden är djupt kritiserad eftersom den dels kräver stora mängder vatten och många olika kemikalier.

Efter att delstatsregeringen i fredags öppnade upp för företag att komma med anbud om fracking skickade nio miljögrupper ett brev till guvernören om sina farhågor. Ohiofloden försörjer över tre miljoner människor med dricksvatten och borrningen kommer att ske i område med rikt djurliv. Utöver det finns det en ökad risk för jordbävningar i området.

Det är för att säkra delstatens ekonomi som man nu hyr ut mark till företag för att fracka, det anses vara en säker inkomst i ostadiga tider. Miljörörelsens oro verkar inte ha påverkat delstatsregeringen som meddelar att de redan fått ett anbud som skulle ge delstaten 17,8 miljoner dollar på en femårsperiod, inklusive 18 procent i ersättning för det som utvinns.

För den som vill veta mer om frackingsituationen i USA, kan filmen GASLAND av Josh Fox rekommenderas.

Miljö online2

Liknande artiklar