Regeringen vill satsa på klimatinsatser i kommunerna

Foto: Frankie Fouganthin CC4

De närmsta fyra åren vill regeringen satsa två miljarder på kollektivtrafik, ge lika mycket i stöd för klimatinsatser i kommunerna och införa vägslitageskatt för åkare. Det skriver statsminister Stefan Löfvén och miljöminister Åsa Romson i en debattartikel på DN.

Om jordens temperatur fortsätter att stiga i den takt som forskarna nu ser och förutspår kommer det få allvarliga konsekvenser för allt liv på jorden, även vårt. FN har pekat på klimatförändringarna som ett globalt säkerhetshot. Vår generation måste vara redo att axla uppgiften att rädda klimatet. Inga andra alternativ är möjliga.

Debattartikeln är en försmak på budgeten som kommer ut snart. Stödet till kommunerna kommer att ligga på 200 miljoner kronor under det första året, och utökas till 600 miljoner kronor årligen under åren 2016–2018. Enligt artikeln ska stödet riktas mot åtgärder på lokal och regional nivå där investeringarna ger som störst klimateffekt, med specificeras inte vidare.

En tredjedel av Sveriges klimatutsläpp kommer från transporter, och det mesta kommer från vägtrafiken. Romson och Löfvén skriver att:

Den största potentialen att minska biltrafiken finns i städerna där analyser visar att det går att minska bilresorna med upp till en fjärdedel fram till år 2030. En sådan minskning skulle samtidigt ge en mängd andra positiva effekter som att luften blir friskare och buller minskar, framkomligheten ökar och ytor till bostäder eller grönska frigörs när transporterna blir mer yteffektiva.

För att minska bilresorna i städer är det centralt att öka andelen resor med kollektivtrafik. För att förbättra kollektivtrafiken föreslår därför samarbetsregeringen en satsning på kollektivtrafik för förbättrade stadsmiljöer. I den kommande budgeten investerar vi hela 500 miljoner kronor årligen till insatser för hållbara transporter i städer år 2015–2018.

Utsläppen från tunga lastbilar fortsätter att öka. Löfvén och Romson hoppas att vägslitageskatten tillsammans med satsningar på järnvägen kommer att flytta över en del transporter från väg till järnväg och sjöfart.

Miljö online2

Liknande artiklar