Svenskt Näringsliv kritiseras av svenskt näringsliv

Foto: OKG

”Om ni vill driva sådana ståndpunkter talar ni säkert för vissa företagares räkning, men långt ifrån för majoriteten av företagarna”, heter det i ett brev.

I dag har Annika Lundius och Maria Sunér Fleming, vice vd respektive klimat- och energiansvarig på Svenskt Näringsliv, en debattartikel i Svenska Dagbladet. Här ifrågasätter de regeringspartiernas överenskommelse på energiområdet, som går ut på att ingången i kommande blocköverskridande samtal ”ska vara att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering”.

I artikeln kortar Svenskt Näringsliv detta till:

Att lättvindigt säga att ”kärnkraften ska ersättas med” … ”energieffektivisering” är inte trovärdigt.

Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Men långt ifrån alla verkar hålla med om att ny kärnkraft är rätt väg framåt. Anna Borgeryd, styrelseordförande för Polarbröd, publicerade för några dagar sedan på sin blogg ett mejl hon skrivit till Svenskt Näringsliv.

Att i företagares namn klaga på lagstiftning som syftar till att vi ska ställa om till en uthållig försörjning känns inte seriöst för mig. (…) Det är inte heller hållbart att fortsätta förlita oss på en dyr och allt mer riskabel kärnkraft, som dessutom lämnar stora kostnader till kommande generationer. Om ni vill driva sådana ståndpunkter talar ni säkert för vissa företagares räkning, men långt ifrån för majoriteten av företagarna, enligt min uppfattning.

Miljö online2

Liknande artiklar