Sverige rankas som ”världens grönaste land”

Foto: Pixaby/CC0 Public Domain

Sverige tar hem förstaplatsen som ”världens grönaste land” – men fler tror att Tyskland är det mest miljövänliga landet. 

Konsultbolaget Dual Citizen rankar i sin rapport ”the Global Green Economy Index” 60 olika länder. Rankningen visar hur miljövänliga länderna uppfattas vara – och vad de i själva verket presterar. Sverige hamnar i topp som världens grönaste land. Vi snuvas dock på en del av äran, då den vanligaste tanken är att Tyskland är miljövänligast.

Några länder som gravt överskattas i klimatprestanda är USA och Australien. USA hamnar på 28onde plats i prestation, men uppfattas som världens sjätte bästa. Australien uppfattas som det elfte grönaste landet, men faller till en dyster 37e plats när det verkligen gäller.

Undersökningen har mätt hur länderna presterar inom fyra olika huvudområden; klimatrelaterat ledarskap, effektivitet, investeringar och marknad samt kvaliteten på den naturliga miljön. Ansvarig för mätningen, Jeremy Tamanini, kommenterar:

Ledare måste förstå hur de uppfattas av sina befolkningar för att säkerställa att de får stå svars för sin insats, eller brist på insats, mot klimatförändringarna.” [reds.översättning]

Några överraskningar bar undersökningen med sig. Till exempel hamnar Zambia på en hedrande sjunde plats för effektivitet, och Rwanda visar sig vara nummer ett när det gäller att underlätta gröna investeringar. Resultaten kan uppfattas som en indikation på att grön ekonomi inte alltid måste innebära hög BNP.

Här kan man se indexet och läsa rapporten i sin helhet.

Miljö online2

Liknande artiklar