Världens första officiella klimatflyktingar

Foto: YXO via Flickr

Det är inte första gången klimatkatastrofer drivit människor på flykt, men det är första gången en flyktingansökan med klimatförändringarna som skäl går igenom. 

Nya Zeeland har accepterat en ansökan om uppehållstillstånd från en familj från från Tuvalu. Som anledning till att de inte kan återvända till sitt land uppger familjen den globala uppvärmningen.

Den lilla ögruppen Tuvalu ligger i Polynesien och har knappt tolv tusen invånare. Ön är en av alla de Stillahavs-öar som riskerar att hamna under vatten när havsnivån höjs till följd av klimatförändringarna. Familjen från Tuvalu har bott i Nya Zeeland sedan 2007 och har många nära släktingar där, vilket också uppgavs som skäl till uppehållstillstånd. The Washington Post konstaterar att Nya Zeeland accepterade familjens ansökan av flera orsaker, däribland starka samhällsband, men faktumet att tribunalen erkände den globala uppvärmningen som ett giltigt skäl kan få framtida juridiska effekter.

Miljörättsexperten Vernon Rive säger till New Zeeland Herald:

Jag ser beslutet som ganska betydande. Men det ger inte en fri biljett till människor från alla ställen som påverkas av klimatförändringarna. Det är fortfarande en sträng prövning och det kräver exceptionella omständigheter av humanitär natur. [red. övers.]

I nuläget är klimatförändringar och höjning av havsnivåerna inte officiellt erkända som giltiga flyktingskäl i den internationella flyktingkonventionen. Nu återstår att se ifall det internationella samfundet låter sig påverkas av Nya Zeelands beslut.

Miljö online2

Liknande artiklar