Hur du gör rätt saker utan att tänka på det

Foto: Ajmint

Vi måste förändra vårt sätt att leva. Vi måste börja åka kollektivtrafik, ställa in Thailandsresorna, shoppa mindre och välja bort köttet. Sverige behöver en systematisk beteendeförändring och det har Naturvårdsverket utrett i sin rapport Nudging – Ett verktyg för hållbara beteenden?

Den stora frågan är om det är möjligt att hjälpa individer att fatta bättre beslut för egen del och för samhället i stort genom att övervinna begränsningarna i människans kognitiva förmåga och benägenhet att ändra sitt beteende? (Nudging – Ett verktyg för hållbara beteenden?)

Nudging är engelska och betyder att ”putta” och det är vad man försöker göra, att ”putta” konsumenterna lite åt rätt håll för ett förändrat beteende istället för att piska eller ge morot. Tanken är att det miljövänligaste valet också ska vara det enklaste och bekvämaste valet.

Miljömärkningar, bättre skyltningar, roligare designer, att ge påminnelser och varningar, men också att uppmärksamma personer som ändrat sitt beteende. Nudging ses som positivt eftersom konsumenten förändrar sitt köpbeteende till att bli mer hållbar utan att konsumenten känner att valmöjligheterna blir färre.

Resultatet i rapporten är dock tvådelad. Å ena slår Naturvårdsverket fast att det är svårt att mäta effekterna, delvis på grund av att människans beteende är komplext och att flera faktorer väger in när människor tar beslut. Å andra sidan ses nudging som en användbar metod som kan främja önskvärd beteendeförändring.

Nudging må vara en billig och effektfull metod för att få oss att välja vegetariskt och ta hemmasemestrar, men det ska bara ses som ett komplement till nya lagar och ekonomiska styrmedel.

Miljö online2

Liknande artiklar