Kinas kolanvändning minskar

Foto: Greenpeace / Kuang Yin

Viktig signal från det land i världen som släpper ut mest koldioxid, menar bedömare.

Mängden kol som användes i Kina under årets tre första månader var en till två procent mindre än under samma period förra året, det här rapporterar The Guardian som hänvisar till en sammanställning av officiell statistik. Siffrorna ska sättas i relation till att Kina under det senaste årtiondet ökat sin kolanvändning med fem till tio procent varje år.

Lauri Myllyvirta, energiexpert på Greenpeace i Kina, säger till The Guardian:

– The significance is that if the coal consumption growth we have seen in China in the last 10 years went on, we would lose any hope of bringing climate change under control. The turnaround now gives a window of opportunity.

Myllyvirta tillägger dock att användningen kan komma att öka igen:

– It may not be the peak yet, but it is a sign that China is moving away from coal.

Miljö online2

Liknande artiklar