Köttkonsumtionen skapar problem för reningsverken

Joxemai
Foto: Joxemai

Köttkonsumtion leder till mer kväve i avloppsvattnet. Nu satsar man 360 miljoner kronor på att bygga en kvävereningsanläggning i Göteborg, rapporterar Ekot

På Ryaverket i Göteborg genererar varje person runt 15 procent mer kväve jämfört med i början av 90-talet, och enligt Susanne Tumlin som är utvecklingsingengör på Gryaab i Göteborg är det köttätandet som är den huvudsakliga anledningen. De ville undersöka om det var industrin eller andra samhällsförhållanden som låg bakom, och undersökningarna visade att bostadsområdena hade ökat med 20-25 procent.

 Det verkar som att det är köttätandet, för det har ökat så himla mycket och är så tydligt, säger Tumlin.

Reningsverken behöver ta hand om kvävet från köttkonsumtionen så att det inte rinner ut i haven och sjöarna och bidrar till övergödningen. Köttkonsumtionen kan nu ge ökade kostnader för kommuner som behöver förnya sina reningsverk för att kunna hantera kvävet.

Miljö online2

Liknande artiklar