Miljöbrotten frodas i EU

Foto: © WCS-Indonesia

Enorma vinster, låga straff och små risker att bli upptäckt, miljöbrotten frodas i EU.

EU-byrån för åklagarsamarbete Eurojust har släpper idag rapporten Strategic Project on Environmental Crime. 30- 70 miljarder euro i vinst per år beräknar OECD för miljöbrotten, främst handlar det om gränsöverskridande brott som är svåra att upptäcka. Eurojust pekar ut illegal handel med utrotningshotade arter, illegal handel med sopor och föroreningar av ytvatten som de vanligaste miljöbrotten. Åklagaren Leif Görts säger till DN:

EU:s beslutsfattare måste bli medvetna om att detta är ett växande problem. Det behövs mer samarbete, mer kunskap om omfattningen av problemet och det kan också krävas hårdare straff.

Leif Görts menar också att det finns tendenser som visar att de organiserade miljöbrotten ökar, Eurojust förklarar ökningen med färre gränskontroller mellan medlemsländerna och ökad internationell handel.

Illegal handel med utrotningshotade arter
Medlemsländerna arbetar väldigt lite för att motverka illegal handel med utrotningshotad arter eftersom denna typ av brott inte har lika stor tyngd som andra brott. Hur olika arter får transporteras och handlas med regleras i den internationella konventionen CITES och flera EU-direktiv. Fem tusen djurarter skyddas enligt CITES och ett tusen i fågeldirektivet (2009/147/EC). Hur mycket man kan tjäna på illegal handel av utrotninghotade arter är svårt att veta, det beror på hur hotad arten är internationellt, hur hotad arten är i medlemslandet samt det illegala marknadspriset.

Ola Jennersten på Världsnaturfonden WWF berättade i en intervju med Supermiljöbloggen om den illegala handeln och poängterade att politiker är inblandade i affärerna, korruption är en del av problemet.

Illegal handel med avfall
Sophantering är lagligt och det finns mycket pengar att tjäna för ett företag på marknaden, men det öppnar också upp mer ljusskygga företag som sysslar med bedrägerier och skattefiffel, vilket Eurojust bedömer som allvarligare än den organiserade brottsligheten.

De ökade priserna på avfall på den legala marknaden har också inneburit större efterfrågan på sopor på den illegala marknaden. Dessutom sker olagliga transporter av sopor till Asien och Västafrika.

Förorening av ytvatten
EU-direktiven om ytvatten och dess status skiljer sig mellan medlemsländerna och varje land kan själva besluta om straffnivån. Det finns också flera överlappande lagar vilket skapar stora hål i miljölagstiftningen och lite resurser läggs på att upptäcka brotten. Eurojust exemplifierar med Grekland där flera företag släppte ut föroreningar i vattnet, de blev åtalade för att ha överstigit tillåtna gränsvärden. Man valde att åtala på den punkten därför att bevisbördan var stark, men straffnivån är mild.

Hela rapporten kan du läsa här.

Miljö online2

Liknande artiklar