Restaurerad mark en ekologisk och ekonomisk succé

Foto: Stefan Andersson / WWF

Tidigare kastade folk sopor på fältet. Nu är det en restaurerad våtmark där det har byggts dämmen, lagts ut lekgrus till fisken och skapats breda promenadstigar. Restaureringen av Hemmesta sjöäng kostade 4 miljoner och har gett stora ekologiska vinster, men också ekonomiska. Sedan invigningen i maj har sjöängen genererat värden för 20 miljoner.

Vi har haft mängder med besökare och överväger nu ett litet café vid sjön, berättar Malin Åber Aas. Rekreationsvärdet beräknas generera värden för tio miljoner och fisken åtta miljoner.

Ängen invigdes av kungen och i maj hade 120 fågelarter observerats i området. Häckande karaktärsfåglar är tofsvipa, snatterand, enkelbeckasin, sävsparv, kärrsångare och sävsångare. Ofta ses även havsörn, fiskgjuse, ormvråk och bivråk. Det produceras också uppåt 100 000-tals fiskyngel av gädda, abborre, mört och brax som ska kunna växa till och vandra ut i Östersjön.

Förvandlingen av våtmarken är dramatisk. Den är idag en öppen vattenyta med lekande fisk, häckande fåglar, tusentals trollsländor och en växande skara besökare, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Det handlar inte bara om våtmarken utan om Östersjön också. Tänk vad det skulle kosta att få ut så många yngel i Östersjön som nu sjöängen producerar. Ett par miljoner yngel som i sin tur påverkar övergödningen, säger Tom Arnbom på WWF till SVT.

Miljö online2

Liknande artiklar