USA satsar 30 miljoner på att rädda bin

Foto: John Severns

USA:s motsvarighet till Jordbruksverket (USDA) meddelar att man lägger 30 miljoner kronor på att förbättra de viktiga honungsbinas livsmiljö. 

Pengarna ska bland annat gå till att garantera bina säker och varierad tillgång till föda, samt utbilda lantbrukare i ämnet. USDA:s jordbruksansvarig Tom Vilsack kommenterar satsningen:

Framtiden för Amerikas matförsörjning hänger på honungsbin, och den här insatsen är ett av sätten som USDA hjälper till att förbättra välbefinnandet hos honungsbinas populationer. [reds.övers.]

Binas pollinering är extremt viktigt för jordbruket. Globalt sett är ungefär en tredjedel av den mat vi äter helt beroende av pollinerande insekter, och omkring 85 procent av pollineringen görs av honungsbin. Bara i USA beräknas honungsbinas pollinering vara värd över 400 miljarder kronor årligen. Svenska Jordbruksverket uppskattade 2009 att pollineringen i Sverige har ett ekonomiskt värde av mellan 189 och 325 miljoner kronor. Då har man (dessutom) inte räknat in pollineringen av vilda växter som till exempel svenska bär och frukter.

De senaste åren har många rapporter kommit om att bina kraftigt minskar i antal till följd av miljöförstöring, förändrade livsmiljöer och bekämpningsmedel. Ny forskning visar att fyra vanliga bekämpningsmedel för bekämpning av skadeinsekter och svamp också dödar honungsbinas larver. I år pågår även en unik svensk studie som ska ta reda på exakt hur bina påverkas av neonikotinoider, som antas vara några av de mest skadliga ämnena.

För att själv kunna hjälpa bina har Natursidan skrivit ihop en guide om hur du enkelt kan anpassa din egen trädgård för att bina ska trivas.

Miljö online2

Liknande artiklar