EU övervakar noga besluten kring den svenska vargjakten

Foto: Public Domain CC0

Karmenu Vella, ansvarig för miljö- och fiskerifrågor på EU-kommissionen, har skickat ett svar på ett brev från WWF, Naturskyddsföreningen och Svenska Rovdjursföreningen. I brevet skriver han att vi ”kan vara säkra på att kommissionen noga övervakar denna fråga och inte kommer att tveka, om så behövs, att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att EU: s miljölagstiftning efterlevs i Sveriges hantering av vargar.”.

Utdrag ur brevet:

Jag förstår att ni är djupt oroade eftersom en storskalig licensierad jakt på varg är under förberedelse och att offentligheten och icke-statliga organisationer kommer att ha begränsade möjligheter att överklaga länens jaktbeslut.

Kommissionen inledde i juli 2014 ett överträdelseförfarande mot Sverige för underlåtenhet att säkerställa lämplig tillgång till rättslig prövning, däribland domstolsprövningen av administrativa beslut, såsom beslut jakt. Sveriges svar på denna fråga är föremål för bedömning.

Kommissionens åsikt är att svenska domstolar och myndigheter är i första hand ansvarar för att kraven i EU-lagstiftningen följs

Ni kan vara säkra på att kommissionen noga övervakar denna fråga och inte kommer att tveka, om så behövs, att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att EU: s miljölagstiftning efterlevs i Sveriges hantering av vargar.

I slutet på förra året rapporterades det att vargjakten kunde kosta Sverige hundra miljoner kronor. Nu har regeringen öppnat för jakt på hundra vargar, trots att kammarrätten förra året kom fram till att beviljandet av att döda sexton vargar var olagligt. Vella skriver i brevet att ”jag noterar att den beslutade licensierade jakten under 2013 behandlades framgångsrikt i en nyligen avkunnad dom från kammarrätten”.

Miljö online2

Liknande artiklar