Fälld budget stoppar nödvändiga spårbyten

Foto: Skistar

När alliansen och SD fällde regeringens budget skapades inte bara en regeringskris, det skjuter också upp nödvändiga investeringsprojekt. Sveriges Radio rapporterar på flera håll idag (om) att Trafikverket skjuter upp projektet om spårbyte av Norra stambanan.

Norra stambanan är central för svensk industri, men också för persontransport. Projektet med att byta spår på norra delen av stambanan mellan Boden och Bastuträsk skulle bli klart 2015 men var beroende av att Trafikverket skulle få ytterligare 1,2 miljarder för underhåll. På grund av att alliansen och Sverigedemokraterna fällde regeringsbudgeten får Trafikverket endast grundanslaget på 6,8 miljarder kronor. Nu skjuts projektet upp på obestämd tid.

Egentligen skulle spåren behövt bytas för flera år sedan, först när situationen blev akut beslutades att göra något snabbt, annars riskerades det att påverka gods- och persontransporter. Under 2014 har Trafikverkets underhållspengar koncentrerats till storstadsområden och större stråk och i våras tvingades Trafikverket att sänka hastigheten för att spåren är så slitna, vilket skapat förseningar. Det har skapat missnöje inom både politiken och näringslivet och det påverkar i längden såklart vilken typ av transport företagen väljer att använda.

Trafikverket är ändå optimistiska och hoppas att projektet ska komma igång 2016 även om det verkar mer sannolikt att det kommer dröja ytterligare.

Den fällda budgeten skjuter upp fler projekt än Norra Stambanans, bland annat upprustning av regionala banor som främst används för godstransporter och en informationssatsning till tågresenärer.

Miljö online2

Liknande artiklar