”Glaset är mer halvfullt än på många år”

Foto: Fores

Sex frågor till Mattias Goldmann, på plats i Lima för COP20.

Mattias Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores, har varit på ett stort antal klimatförhandlingar genom åren. Från Lima, Peru, ger han följande lägesbeskrivning till Supermiljöbloggen:

Hur är stämningen?

– Nu borde jag väl vara luttrad och cynisk, men jag tycker att glaset är mer halvfullt än på många år. Till och med den ständigt dystre polske ordförande Korolec, som överlämnade klubban till Perus miljöminister, är positiv. Upptakten var lysande, med USA:s och Kinas klimatdeal, mer pengar än man räknat med till gröna klimatfonden och tunga privata investerare som avvecklar kolet i sina portföljer.

Så är tvågradersmålet inom räckhåll?

– Ja och nej. Avtalet som förhandlas nu och som troligen klubbas i Paris, kommer inte att räcka. Därför öppnar man för tillägg längre fram och för klimatåtaganden från kommuner, näringsliv och andra aktörer som inte egentligen är parter. Tillsammans kan det räcka, men för att kunna veta det måste vi åtminstone enas om ett gemensamt sätt att räkna och presentera våra åtaganden, och rejäla befogenheter för FN i samband med den översyn som ska göras regelbundet för att hålla koll på om vi klarar målet.

Vad gör dig gladast?

– Måste jag välja en grej? I så fall är det att Gröna Klimatfonden redan är uppe i nästan tio miljarder dollar i uppstartsfas, vilket ju var målet. Jag är långt ifrån säker på att pengarna gör störst klimatnytta just där, och förvånad att så få verkar vilja ställa krav på det, men det har definitivt gjort vägen till Paris mindre knagglig.

Vad gör dig mest besviken?

– Miljörörelsen och utvecklingsländerna kämpade hårt för att vi skulle få en andra åtagandeperiod för Kyotoprotokollet, vilket sågs som ett helt nödvändigt steg för att utvecklingsländer ska godta egna utsläppsmål i Paris. Men ”KP2” har inte trätt i kraft eftersom så få länder ratificerat. Jag är besviken både på länderna som drar benen efter sig, och miljörörelsen som inte håller fast i frågan.

Hur ser du på Sveriges roll?

– Formellt sett är vi förstås bara en tjugoåttondel av EU, som talar med en röst, men i flera frågor har vi stor informell tyngd. Det märktes till exempel redan första dagen under mötet om hur den finansiella mekanismen CDM ska utvecklas, där Sveriges expertkunskap efterfrågades direkt. Och så har vi en roll som modelland, som visar hur utsläppsminskningar och tillväxt kan gå hand i hand. Det tycker ju OECD att vi är världsbäst på – jag tycker nog att de ser lite väl positivt på Sverige, men okej då, för sakens skull…

Vad gör du själv?

– På Fores följer vi särskilt de finansiella mekanismerna, som rätt utformade kan göra det lönsamt att minska utsläppen. Jag talar på ett sideevent på fredag om hur världen kan bli 100 procent fossilbränslefri, och på Världsbankens transportdag på söndag om hur andra länder kan dra nytta av Sveriges mål fossilbränsleoberoende fordonsflotta.

__

Läs fler uppdateringar från Mattias Goldmann på klimatforhandling.se.

Miljö online2

Liknande artiklar