Internationella energirådet tycker EU ska fortsätta med fossila bränslen

Foto: Vattenfall

Det internationella Energirådet (IEA) ger EU rekommendationer för hur de ska klara energimålen för 2030. Dessvärre innehåller rekommendationerna satsningar på skifferolja och gas. 

I rapporten Energy Policies of IEA Countries: European Union – 2014 menar organisationen att EUs 2020-mål om att minska utsläppen med 20 procent, att ha 20 procent förnybar energi och energieffektivisera med 20 procent har skapat en boom i den förnybara energisektorn och att EU är en föregångare i klimatfrågan.

De centrala budskapen som IEA skickar till EU är:

• Att fullfölja den interna energimarknaden, som ska säkerställa energi till alla medlemsländer till ett lägre pris än dagens.

• Att fortsätta se över marknadslösningar och satsa på utsläppshandeln (EU ETS), forskning, energieffektivisering och
ny teknik för att främja minskad energianvändning.

• Att energitillgången ska vara oberoende av Ryssland och därför bör kärnkraft, kolkraft och okonventionell olja och gas vara en del av energimixen.

• Att utöka kärnkraften och okonventionell olja och gas, som exempelvis skifferolja och gas.

Jens Holm, Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson, är inte positiv till rekommendationerna och säger till Supermiljöbloggen att:

Det verkar som om IEA är mer måna om att EU ska klara sina interna energimål och rädda den interna marknaden än att klara klimatmålen. Det är tydligt att det behövs ett generationsskifte inom IEA och att de gamla gubbarna behöver bytas ut.

I rapporten kallar man 2030-målen ambitiösa, men påpekar också att EUs el- och transportsektorer fortfarande är starkt fossilberoende. Nu har de internationella klimatförhandlingarna börjat i Lima, vi får väl se vad EU kommer att driva för linje där.

Miljö online2

Liknande artiklar