Varmare klimat drabbar jultomten

Foto: Seppo

Jultomten påverkas också av klimatförändringarna för ingenstans på jorden stiger medeltemperaturen så snabbt som i Finland. Det här bekräftar teorin om att medeltemperaturen i länderna nära polerna ökar snabbare än andra länder.

Sedan 1847 har medeltemperaturen i Finland ökat med mer än två grader, det är den snabbaste ökningen i hela världen. Men för tomtens del skulle det inte hjälpa att flytta till Sverige, för även här har medeltemperaturen ökat med ungefär två grader. Klimatologen Sverker Hellström säger till SvD:

Här har medeltemperaturen ökat med cirka två grader sedan 1860, medan den ”bara” ökat med 0,7 eller 0,8 grader globalt. På 1980-talet tog det verkligen fart.

Det innebär att både Sverige och Finland redan har överstigit den två gradersökning som världen kommit överens om att inte överskrida till 2050. Anledningen till att ökningen går så snabbt i norden är närheten till Nordpolen. Sverker Hellström förklarar att på platser som har liten värmeinstrålning (som vi har under vintertid) blir det extra tydligt att mer utsläpp av växthusgaser leder till mindre värmeutstrålning. Den snabba temperaturhöjning som skett i Finland och i Sverige beror på mildrare vintrar.

Tomten kan inte ha det lätt.

Miljö online2

Liknande artiklar