Åk tillsammans och spara ton koldioxid

Foto: Stefan Sundkvist

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något – tillsammans har Skjutsgruppen under 2014 erbjudit över en och en halv miljon samåkningskilometer och potentiellt sparat över ett tusen ton koldioxid.

Malina Abrahamsson, styrelseledamot i Skjutsgruppen, säger i ett pressmeddelande

Otroligt många fordon i Sverige är underutnyttjade, och vad vi gör är att visa på deras fulla potential om alla platser som erbjuds fylls upp.

Skjutsgruppen är en ideell förening som sedan 2007 sammanför människor som har en extra plats över i bilen med personer som vill åka med. För den som vill åka med fyller man i varifrån man vill åka och var man ska, precis som när du ska kolla när bussen går. Gruppen är tillgänglig via sin hemsida, Facebook (Skjutsgruppen), Instagram (skjutsgruppen) och Twitter (@skjutsgruppen) och under 2014 har fler platser erbjudits än som efterfrågats.

Totalt har 1 623 948 samåkningskilometer erbjudits, om alla platser fyllts upp skulle det ge en besparing på 1 026,68 ton koldioxid. Pernilla Näsfors, också styrelseledamot i Skjutsgruppen, menar att Skjutsgruppen är en viktig del av Kollaborativ ekonomi. Det vill säga att vi delar, lånar och byter med varandra. Hon avslutar

Under 2014 har vi samarbetat med kommuner och län runt om i hela Sverige för att komplettera kollektivtrafiken med privatpersoners fordon. En stor del av svaret på hur Sverige kan undvika fler miljonböter för dålig luftmiljö ligger i lösningar där civilsamhälle, offentlig och privat sektor samarbetar.

Miljö online2

Liknande artiklar