Klimatförändringarna tvingar människor på flykt i norra Pakistan

Foto: Zensky

Klimatförändringarna är påtagliga i norra Pakistan.  Jordskred, störtregn och översvämningar till följd av smältande glaciärer drabbar människor och natur. Sedan 2010 har pakistanska staten och FN börjat klimatanpassa i regionen.

Klimatförändringarnas effekter börjar långsamt göra sig hörda här i Sverige, i Khyber Pakhtunkhwa regionen i norra Pakistan är verkligheten en helt annan. Bergsbyarna omges av vackra glaciärsjöar som tillför färskvatten till jordbruk och byarna, men varmare temperaturer och kraftiga regn gör att glaciärerna smälter och det har orsakat stora problem för naturen och människorna som bor där.

Khyber_Pakhtunkhwa_in_Pakistan

Foto: Wikipedia

Jordskred, översvämningar och att markerosion har blivit vanligare. Ett jordskred 2008 i byn Drongagh förorenade två av de äldsta färskvattenkanalerna och tvingade bönderna i byn att överge sina jordbruk och sin hemby. En byäldste berättar i en intervju för IPS om katastrofen

De som inte kunde anpassa sig och flytta till byarna i närheten dog av hunger och vattenburna sjukdomar.

Pakistanska staten har med hjälp av FNs klimatanpassningsfond kunnat börja klimatanpassa i regionen.  Med hjälp av dammbyggen och invallningar samt infrastruktur som kan kontrollera vattenflöden kan man skydda hus, boskap och färskvattenkanaler. Hamid Ahmed Mir, Field Manager för projektet säger

Projektet har lett till enorma förbättringar för folket, det har hjälpt att minska skador i kanalerna och upprätthållit tillgången till dricksvatten, sanitet och bevattning för över 12 byar.

Idag finns över 3000 potentiellt farliga glaciärer. 2010 uppskattade Pakistans metrologiska departement att det fanns 2 400. De senaste 17 månaderna har sju glaciärsjöar svämmat över. Översvämningarna har tvingat människor på flykt, förstört skördar och bevattningssystem i hela norra Pakistan.

Pakistans meterologiska departement varnar för att situationen kommer att förvärras under de kommande tio åren i och med ett varmare klimat i bergsregionerna. Att minska utsläppen är nödvändigt, men de utsläpp som redan gjorts påverkar Pakistans människor idag och kommer göra i många år framöver.

Miljö online2

Liknande artiklar