Mer än 5 000 svenskar dör i förtid på grund av luftföroreningar

Foto: Bo Maltanski

Enligt en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet orsakar luftföroreningar årligen cirka 5 500 dödsfall i Sverige. Dessutom beräknas hälsoeffekterna orsakade av luftföroreningarna, som hjärt- och kärlsjukdomar och andningsbesvär, kosta samhället hisnande 42 miljarder kronor – varje år.  

– Luftföroreningar har både akuta och långsiktiga hälsoeffekter såsom försämring av luftvägssjukdomar och uppkomsten av hjärt- och kärlsjukdomar. Dagar med höga halter är det till exempel fler som insjuknar och söker vård för luftvägssjukdomar, så det är angeläget att vi fortsätter att arbeta med åtgärder för att förbättra luftkvaliteten, säger Bertil Forsberg, enhetschef för Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet i ett pressmeddelande.

Små partiklar bestående av sot och kolväten anses ha störst påverkan på människors hälsa då partiklarna följer med inandningsluften och kan ta sig genom lungväggarna och via blodet ut till känsliga organ i kroppen.

Av de 5 500 förtida dödsfallen uppskattas cirka 3000 förtida dödsfall orsakas av exponering av partiklar som inte genererats lokalt. Därtill uppskattas förbränningspartiklar från vedeldning orsaka ytterligare drygt 1 000 förtida dödsfall per år, lokalt genererade avgaser minst 1 300 förtida dödsfall per år och vägdamm ytterligare drygt 200 dödsfall.

Bertil Forsberg, enhetschef för Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet säger till Dagens Nyheter att han är besviken på att EU tenderar att skjuta fram beslut om problemen kring luftföroreningarna. Forsberg säger att vi måste påverka EU och kommer med en rad olika förslag på hur vi ska komma till bukt med problemen.

– Vi måste åka mer kollektivt och börja promenera och cykla mer. Dessutom skulle man kunna lägga på en avgift på dubbdäcken för att minska användningen

Miljö online2

Liknande artiklar