Över 300 miljarder dollar investerades i förnybart under 2014

Foto: Sunlight Systems

Investeringarna ökade med 16 procent, visar nya siffror.

En analys gjord av Bloomberg New Energy Finance visar att det investerades ungefär 310 miljarder US-dollar i förnybara energislag och energismarta teknologier under 2014, en ökning med 16 procent jämfört med året innan.

Nästan hälften av investeringarna, 149,6 miljarder, gick till solenergi, en ökning med 25 procent jämfört med 2013. Vindkraften växten med elva procent till 99,5 miljarder.

Sett till länder var Kina störst. Här investerades 89,5 miljarder. I USA var siffran 51,8 och i Japan 41,3 miljarder. För Europa som helhet investerades 66 miljarder i förnybart.

Miljö online2

Liknande artiklar