Påven kommer att uppmana världens katoliker att agera i klimatfrågan

Foto: Casa Rosada ( Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 license)

Påven Franciskus väntas i mars presentera ett viktigt dokument, kallat encyclical, där han uppmanar världens 1,2 miljarder katoliker att agera i klimatfrågan. Påven kommer att presentera dokumentet om klimatförändringar och humanekologi i mars i den filippinska staden Tacloban som 2012 drabbades hårt av orkanen Haiyan, skriver The Guardian.

Dokumentet kommer att sändas till världens 5000 katolska biskopar och 400 000 präster som ska sprida vidare budskapet till världens katoliker. Påven vill även ordna ett möte nästa år mellan världens religiösa ledare för att uppmärksamma frågan klimat och rättvisa. Målet är att påverka FN:s klimattoppmöte i Paris och ett FN- möte i New York  där världens länder ska enas om nya mål om fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling.

Detta är inte första gången som påven Franciskus engagerar sig i frågor om hållbar utveckling. Han skrev i ett brev till världens ledare inför G20-mötet att den ohämmade konsumtionen förstörde jorden.  vilket Supermiljöbloggen skrev mer om här. Påvens miljöengagemang väcker dock ilska bland en del amerikanska kyrkor, skriver The Guardian.

Miljö online2

Liknande artiklar