Regeringen vill utreda halterna av farliga ämnen i dricksvatten

Miljöminister Åsa Romson vill under de kommande åren kartlägga utsläppen av högflourerande ämnen i Sverige. Det är en grupp kemikalier som flitigt används i ett flertal olika sammanhang, men som kan vara skadliga för både människa och miljö. I bland annat en debattartikel skriver Romson om att regeringen nu gett flera myndigheter i uppdrag att begränsa spridningen av de farliga kemikalierna. 

Efter att flera kommuner under senare år har slagit larm om förhöjda halter av högflourerande ämnen i dricksvattnet vill nu regeringen sätta in ett intensifierat arbete för att kartlägga gifterna i våra dricksvattentäkter. Kemikalieinspektionen (KI) har fått i uppdrag att sätta in ett nationellt åtgärdsprogram för att minska dessa ämnen i olika produkter. Idag används högflourerande ämnen ibland annat i impregnerade textilier, brandskum och rengöringsmedel.

Storbritannien har redan gått före övriga EU-länder och infört restriktioner för användning av miljögiftigt brandskum. För att få använda brandskum i Storbritannien krävs det att andra släckmetoder, exempelvis vatten, är otillräckliga i den aktuella situationen. Detta har lett till en drastisk minskning av användningen av miljögiftigt brandskum i landet, skriver Åsa Romson i artikeln.

Det var av en slump som en student för några år sedan upptäckte förhöjda halter av gruppen PFAS i en dricksvattentäkt i Tullinge utanför Stockholm. Vattentäkten stängdes, men liknande fall har uppdagats på flera håll i Sverige, bland annat i Uppsala, Halmstad och Kallinge.

Kring bland annat civila och militära flygplatser har användningen av brandskum lett till förhöjda halter i dricks- och grundvatten, något som inte bryts ner i naturen. Inte heller människokroppen bryter ner ämnena som istället lagras och kan påverka både levern, sköldkörteln och immunförsvaret negativt på längre sikt, något som bör studeras ytterligare, enligt Åsa Romson i en intervju för Rapport.

Sveriges kommuner efterfrågar idag riktvärden för att bedöma hur dessa ämnen påverkar vid förhöjda halter. Statens geotekniska institut (SGI) har fått i uppdrag att under 2015 ta fram preliminära riktvärden, något som idag saknas på nationell nivå.

Satsningarna innebär inte att vi blir kvitt alla problem med dessa svåra kemikalier, men det är ett viktigt steg för att bättre skydda miljön och våra barn från farliga kemikalier.

Miljö online2

Liknande artiklar