Sverige får starkt stöd efter att ha stämt EU

Foto: EU parlamentet

I maj förra året bestämde sig Sverige för att stämma EU-kommissionen för att den inte tagit fram kriterier för hormonstörande ämnen, något som skulle gjorts 2013. Nu har 21 länder och större delen av EU-parlamentet ställt sig bakom förslaget.

En rapport från Nordiska kemikaliegruppen visade nyligen att hormonstörande ämnen kostar EU miljarder varje år i förlorad produktivitet och ökade vårdkostnader. Hormonstörande ämnen kan enligt kemikalieinspektionen leda till ”fortplantningsstörning eller missbildning, cancer, diabetes, hjärtkärlsjukdomar, benskörhet och skador på immunsystemet och nervsystemet, varav det senare i sin tur kan leda till beteendepåverkan.”

– Vi är väldigt glada att se det här stödet från både parlamentet och rådet. Det skickar ett starkt meddelande till kommissionen att agera därefter i den här viktiga frågan, säger Frida Hök från Chemsec. Kriterier för hormonstörande ämnen bör inte grundas på ofta överdrivna ekonomiska konsekvenser som presenteras av bekämpningsmedelindustrin, utan borde bedömas utifrån hur farliga de är baserade på vetenskap (reds. översättning).

Istället för att fastställa kriterierna har EU-kommissionen lanserat en rådfrågning, vilket har fått stor kritik från både politiker och miljöorganisationer. EDC-Free samlade nyligen flera olika europeiska miljöorganisationer som mobiliserade en protest där över 20 000 personer svarade på rådfrågningen. Nu har också EU-parlamentarikerna skickat ett brev till hälsokommissionären Vytenis Andriukaitis, där den konservativa gruppen ECR var de enda som inte skrev under brevet.

Centerpartiet har varit ett av de partier som jobbat hårt för att EU ska agera mot hormonstörande kemikalier. Centerpartiets nuvarande EU-representant Fredrick Federley säger till SMB:

– Äntligen! Det är en stor framgång för Sverige och Lena Ek. När vi började lyfta denna fråga var oförståelsen total. Nu kan vi påbörja kartläggning, bedömningar och utfasning samt reglering av hormonstörande ämnen.

Miljö online2

Liknande artiklar