Vindkraften i Skottland gav 98 procent av hushållens el 2014

Foto: Siemens

Skottland planerar att år 2020 producera lika mycket förnybar el som landet själv använder.

WWF i Skottland har analyserat data över elproduktionen förra året. I ett pressmeddelande skriver miljöorganisationen att det var ett bra år för Skottlands vindkraft. Sett till hela året gav vindkraftverken nämligen nog med el för att förse 98 procent av Skottlands hushåll med el, det vill säga cirka 2,36 miljoner hem.

Bästa månaderna var december (nog med el för att förse 164 procent av hushållen) och februari (163 procent). Sämsta månaderna var juni (37 procent) och september (41 procent).

Några dagar tidigare skrev WWF i ett pressmeddelande att solcellsinstallationerna ökade med 32 procent under året. Nu har omkring 35 000 hem och 600 företag solceller på plats, där den kumulativa kapaciteten uppgår till 140 MW, att jämföra med Sverige som i slutet av 2013 hade drygt 43 MW.

Skottland planerar att år 2020 producera lika mycket förnybar el som man själv använder. Målet är alltså 100 procent förnybart, men målet exkluderar ändå inte elproduktion från fossila källor eller kärnkraft eftersom Skottland producerar mer el än vad man själv använder, el som går på export.

I höstas kom nyheten att förnybart under årets första sex månader stod för 10,3 TWh för första gången mer än kärnkraften som stod för 7,8 TWh, där kol och gas stod för 5,6 respektive 1,4 TWh.

Miljö online2

Liknande artiklar