Wetterstrand och Wijkman ska stärka Sveriges miljömålsarbete

Foto: Illustration: Tobias Flygar

Bland annat ska en ny klimatlag utredas.

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) kunde i dag berätta hur regeringen avser att stärka det svenska miljömålsarbetet, kopplat till de 16 svenska miljömålen.

I ett pressmeddelande framgår att Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet, blir ordförande för det nya Miljömålsrådet. Uppdraget för henne och rådet handlar bland annat om att stärka samarbetet mellan de svenska myndigheterna då det gäller genomförandet av miljöarbetet.

Anders Wijkman, tidigare EU-parlamentariker för Kristdemokraterna och i dag ordförande i den internationella tankesmedjan Romklubben, blir ny ordförande för Miljömålsberedningen. Riksdagspartierna som ingår i beredningen ska bland annat få i uppgift att utreda om det bör införas en klimatlag i Sverige. De ska även föreslå ett nytt långsiktigt klimatmål till år 2050. Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2016.

I somras meddelade dåvarande regeringen att Annika Helker Lundström, tidigare vd för Svensk Vindenergi, ska bli nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Hennes roll från och med nu i januari är bland annat att synliggöra, driva på och ta tillvara näringslivets miljöarbete i miljömålssystemet.

Dagens presskonferens med samtliga inblandade kan ses här.

Miljö online2

Liknande artiklar