”Använd vår gemensamma skog för att rädda mångfalden”

Foto: Håkan Sandbring / Sydpol.com / IBL bildbyrå

Fem miljöorganisationer vill att Sveaskog, statens eget skogsbolag, tar ett större miljöansvar.

Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna, Skydda skogen, Sveriges ornitologiska förening och Jordens vänner skriver i dag på DN Debatt att statens egna skogsinnehav bör användas i större utsträckning för att uppnå miljömålen.

Organisationerna vill att Sveaskog ges nya direktiv från regeringen, bland annat att dagens vinstkrav sänks och att Sveaskogs naturvårdsambitioner höjs från 20 procent av skogsarealerna till 30 procent.

De fem miljöorganisationerna vill även att samtliga statligt ägda skogar med höga naturvärden eller med höga värden för rekreation och friluftsliv ska ges långsiktigt skydd. De vill också se ett omfattande bytespaket där skogar med låga naturvärden på Sveaskogs marker kan bytas mot skogar med höga naturvärden på marker som ägs av privata bolag och ägare.

Miljö online2

Liknande artiklar