Det ska Sverige kämpa för i Paris

Igår presenterade EU Kommissionen sina ståndpunkter inför klimattoppmötet i Paris. Några av åtagandena är att EU ska ta på sig ledarrollen i förhandlingarna, minska växthusgasutsläppen med 40 procent till 2030 och att avtalet ska vara juridiskt bindande.

Förhoppningarna är stora inför Parismötet i december, och därför är det extra spännande att presentera EU:s (och därmed också Sveriges) position i förhandlingarna. Många parter väljer att i förväg berätta vilken ambitionsnivå man har inför klimattoppmötet nu har alltså EU, som förhandlar tillsammans, släppt sin mål.

I EUs positionspapper står det att

  • De största utsläppsländerna har ett särskilt ansvar, och EU anser sig ha gjort mycket för att minska sina utsläpp.
  • EU har etablerat en ny intern investeringsplan som ska möjliggöra offentliga och privata investeringar mellan 2015 och 2017. De 315 miljarder euro som finns i planen ska hjälpa medlemsstaterna att modernisera och minska utsläppen på hemmaplan.
  • Mellan perioden 2014-2020 har EU sagt att minst 20 procent av EU:s biståndspengar, alltså 14 miljarder euro, ska vara ”klimatrelevanta”.
  • Prissättande av koldioxid och investeringar från offentliga utvecklingsbanker kommer att spela en viktig roll för EU:s åtaganden.
  • EU, Kina och USA bör  visa politiskt ledarskap och skriva på protokollet så tidigt som möjligt, och det ska träda i kraft när de största utsläppsländerna (som står för 80 procent av de globala utsläppen) har skrivit på protokollet.
  • Protokollet ska sträva efter att minska de globala utsläppen med minst 60 procent till 2050, jämfört med 2010 års nivåer. Det ska vara juridiskt bindande mål.
  • Alla parter ska presentera mål som minskar de generella utsläppen betydligt samt minskar utsläppen per capita och energiintensiteten över tid.
  • Från 2020 ska uppföljningar göras vart femte år för att säkerställa att parterna uppfyller sina åtaganden.
  • Protokollet bör stärka parternas klimatanpassning, parterna ska också rapportera de nationella åtagandena inför Parismötet.
  • EU:s medlemsländer lovade 10 miljarder dollar till den gröna klimatfonden inför Limamötet i december 2014. Kritik mot den gröna klimatfonden har skrivits om tidigare, bland annat här och här.

Miljö online2

Liknande artiklar