En skyddad biologisk mångfald gynnar människans hälsa

Foto: Steve Daniels

Rapporten Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health, tar upp och fokuserar på de positiva effekterna biologisk mångfald har på människans hälsa, genom bland annat vattenrening, mediciner, förebyggande av sjukdomar och tillgång till näring. Även andra ekosystemtjänster såsom rekreation, hur biodiversiteten bromsar klimatförändringarna och matproduktion tas upp för att visa på hur otroligt viktig den biologiska mångfalden är att bevara för vår överlevnad.

Några av de fokusområden som läggs fram i rapporten är den biologiska mångfaldens påverkan på matproduktion, både inom lantbruk och vattenbruk. Förlust av biologisk mångfald inom dessa system skapar en skörhet och försämrad hållbarhet, något som i sin tur kan leda till försämrad hälsa hos människan. Bland annat kan vissa fördelaktiga hälsoeffekter såsom en minskad köttkonsumtion även minska pressen på den biologiska mångfalden och reducera klimatförändringarna. Även den mikrobiella diversiteten, det vill säga alla de bakterier som lever i vår kropp, kan försämras vid en minskad biologisk mångfald. Bakterierna är livsnödvändiga för människans existens och en minskning kan leda till att vi bland annat får ett sämre immunförsvar.

Förutom den klara rollen som biologisk mångfald spelar för mänsklig hälsa, och därigenom för de hållbara utvecklingsmålen, har den här länken inte gjorts i politiska forum. Förhoppningsvis kommer den nya rapporten hjälpa till att sprida ljus över det här kritiska problemet, säger Braulio Ferreira de Souza Diaz, exekutiv sekreterare för konventionen för biologisk mångfald (CBD) och assisterande generalsekreterare för FN.

Viktigt är nu, enligt WHO och CBD, att samarbeta kring både samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga frågor för att integrera forskningen kring biologisk mångfald och hälsa och därigenom få fram kunskap och rekommendationer för hållbart beslutsfattande i framtiden.


En ny, omfattande rapport släpps nu i dagarna av Världshälsoorganisationen (WHO) och Konventionen för biologisk mångfald (CBD) efter Världskongressen om Allmän Hälsa i Kolkata (Calcutta), Indien. Det viktiga sambandet mellan människans hälsa och den biologiska mångfalden stod i år i fokus, ett samband som är oerhört omfattande och komplext.

Miljö online2

Liknande artiklar