EU vill höja pris på vatten i Sverige – det vill inte regeringen

Foto: Al Hasan

Vattnet i Sverige är för billigt. Det anser EU-kommissionen som drar slutsatsen efter att det kommit statistik som visar att Sverige har den största vattenkonsumtionen i EU. Den svenska regeringen håller inte med.

År 2000 kom EUs stora ramverk för vatten. Den innehöll regler för hur medlemsländerna skulle hantera sitt vatten för att på sikt nå god ekologisk status. En av reglerna var att medlemsländerna skulle införa en prispolitik på vatten. Det innebär att man skulle sätta ett pris på vatten som täcker kostnaderna för att vattnet ska ha en god ekologisk status.

I en offentlig utredning från 2010 har de svenska lagarna setts över. Resultatet var att några mindre ändringar skulle göras men att Sverige redan hade en god prissättning på vatten som nådde upp till EUs juridiskt bindande miljömål.

Nu verkar det som att det inte räcker. För ett par månader sedan skickade EU- Kommissionen ett formellt brev till den svenska regeringen där de skriver att Sverige inte genomfört de lagar som finns i EU:s ramverk för vatten.

Den största kritiken gäller Sveriges prissättning på vatten. Det faktum att Sverige har den högsta vattenkonsumtionen i EU är enligt EU- Kommissionen ett tecken på att priset är för lågt. Att Sverige också använder schablonpriser för vatten motiverar inte heller människor att minska vattenanvändningen.

Den svenska regeringen håller däremot inte med EU-Kommissionen. I sitt svar skriver man att Sverige har priser på vatten som täcker upp kostnaderna. Även om Sverige inte har individuell mätning på hur mycket vatten som används har man schablonpriser som räcker för att rena vattnet, dessutom har Sverige en lag om att den som förorenar är den som betalar.

Vad som händer nu är oklart, men det är tydligt att den svenska regeringen och EU-Kommissionen är oense om hur mycket vattnet i Sverige ska kosta. Är EU -Kommissionen inte nöjda med regeringens svar kan de kräva att regeringen ändrar reglerna till ett visst datum. Om Sverige inte ändrar reglerna till det datumet kan EU-Kommissionen ta ärendet till EU-domstolen.

Miljö online2

Liknande artiklar