FN: Världen måste inse effekterna av vattenkrisen

Foto: tpsdave

FN:s klimatpanel varnade i veckan för att vattenkrisen i världen, som orsakas av klimatförändringarna, kommer att leda till konflikter mellan länder.  

Förra veckan varnade Rajendra Pachauri, nobelpristagare och chef för FN:s klimatpanel IPCC, att den vattenkris som många länder står inför på grund av klimatförändringarna kommer att leda till konflikter mellan länder och samhällen.

– Tyvärr har världen inte riktigt vaknat upp och sett den verklighet vi kommer mötas av vad gäller vattenkrisen, säger Pachauri enligt Reuters, till deltagarna vid en konferens om hållbar vattenanvändning.

Ett av de länder som sannolikt kommer att drabbas hårt av klimatförändringarna i form av nyckfullt väder med torka som resultat, är Indien. Torkan riskerar i sin tur att leda till allvarlig vattenbrist och påverka både jordbruksproduktionen och tillgången till livsmedel.

Vattenbristen har redan gett sig tillkänna i Indien där sjukhus i New Delhi tvingades ställa in operationer under 2013 då det inte fanns vatten för att sterilisera instrument, städa operationssalar eller för personalen att tvätta händerna med.

Pachauri säger att det är nödvändigt att ta hjälp av teknologin för att kunna utnyttja vatten mer effektivt, särskilt inom jordbruket där det är mycket slöseri med vattnet.

”Om du tittar på jordbruksprodukter, på animaliskt protein – för vilket efterfrågan stiger – så är det väldigt vattenintensivt. Samtidigt, på tillgångssidan kommer det vara flera begränsningar. Först och främst eftersom det på grund av klimatförändringarna kommer att bli djupgående förändringar i vattnets kretslopp.”

Miljö online2

Liknande artiklar