Forskare föreslår klimatskatt på nötkött

Foto: Svenskt kött

Menar att förändrade kostvanor har stor potential för att minska utsläppen.

I dag på DN Debatt skriver 14 miljö- och energiforskare, bland dem Christian Azar, professor vid institutionen för energi och miljö på Chalmers tekniska högskola, och Thomas Sterner, professor vid nationalekonomiska institutionen på Göteborgs universitet, om den rapport från Naturvårdsverket som de bidragit till, Hållbara konsumtionsmönster.

Forskarna skriver att när det kommer till de två områdena mat och flygresor så behövs det politiska styrmedel för att Sverige ska kunna uppnå tillräckliga utsläppsminskningar:

När det gäller mat så är en klimatskatt på i första hand nötkött en möjlig väg. En sådan konsumtionsskatt skulle då vara lika stor på svenskt kött som på importerat kött. (…)

Vår rapport säger inte att ovan nämnda styrmedel är de mest lämpliga men pekar på att det är hög tid att utveckla och införa styrmedel som begränsar utsläppen från alla källor, det vill säga även för mat och flyg. Att stoppa huvudet i sanden för att slippa se behovet av kraftfulla åtgärder på dessa områden är inget rimligt alternativ för vare sig politiker eller medborgare.

Miljö online2

Liknande artiklar