Han ska utveckla Centerpartiets miljöpolitik

Foto: Anna Simonsson

Nya förslag på miljö-, klimat- och energiområden ska tas fram inför Centerpartiet stämma i Falun i september.

Rikard Nordin, riksdagsledamot från Göteborg och energipolitisk talesperson för partiet, ska leda den arbetsgrupp inom Centerpartiet som ska ta fram nya politiska förslag då det gäller frågor om miljö, klimat och energi.

Centerpartiets hemsida framgår att arbetsgruppen går under namnet ”Resultat för miljön” och att bland annat Centerpartiets före detta miljöpolitiska talesperson Roger Tiefensee ska ingå i gruppen.

Tidigare i veckan skrev Rickard Nordin en debattartikel tillsammans med partiledaren Annie Lööf i Dagens Industri om de ingångsvärden partiet har inför den så kallade energikommission som regeringen avser att tillsätta i slutet av månaden. Här skriver de bland annat:

Den av riksdagen beslutade och gällande energipolitiken, det vill säga alliansens energiöverenskommelse, ska vara utgångspunkten för samtalen. Sverige har inte råd att tappa fart i omställningen mot mer förnybar energi. Alliansens överenskommelse är unik i sin bredd och inkluderar hela energisystemet. Bland annat med tydliga styrmedel och politik för elproduktion, energieffektivisering, transporter, elnät, och värmeproduktion.

Miljö online2

Liknande artiklar