ICA når sina klimatmål – 6 år tidigare än beräknat

Foto: Peter Gehrke

Ica har lyckats nå sitt mål med minskade koldioxidutsläpp – 6 år före utsatt tid. Förnybar energi och ändrade transporter har varit de främsta framgångsfaktorerna.

ICA Gruppen, det företag som bland annat äger ICA Sverige, satte 2006 upp som mål att minska sina direkta utsläpp av växthusgaser med 31 procent innan 2020. Målet uppnåddes redan 2014 då de från året innan (2013) minskade utsläppen med 13 procent. Koldioxidutsläppen har framförallt minskat genom övergång till förnybar el i butikerna, vissa energibesparingsåtgärder samt hur transporterna sker, både vad gäller utsläpp och vilken köldmedia som används.

Det är väldigt glädjande att vi uppnår vårt ambitiösa klimatmål i förtid. Det är ett fint kvitto på att vårt gemensamma arbete ger resultat. Nu kommer en ny långsiktig klimatambition arbetas fram, säger Per Strömberg som är vd för Ica Gruppen.

Samtliga norska lager har övergått till förnybara energialternativ, likaså har deras egenägda butiker gjort samma sak. På den svenska sidan har en bättre logistik vad gäller transporter gjort att fler bilar med förnybara bränslen kunna användas. Även här har många butiker övergått till förnybara energikällor. Övergång till LED-belysning och en bättre reglering av denna har ytterligare bidragit till minskade utsläpp.

Miljö online2

Liknande artiklar