Klimatförändringarna lyfter Island

Foto: David Karnå

Islands vulkanutbrott har kommit allt oftare de senaste åren. Forskare tror nu att dessa utbrott kommer av att landet reser sig med 1.4 tum* per år på grund av klimatförändringarna.

Island höjer sig ur havet med 1.4 tum (Ca 3,5 cm)  varje år, något som forskare menar sker på grund av att den ökade medeltemperaturen frigör landyta som tidigare varit begravt under ismassa. Stigningen kan påverka den vulkaniska aktiviteten, vilket kan förklara de senaste årens vulkanutbrott.

Forskare från University of Arizona och University of Iceland menar att jordskorpan höjer sig med en betydligt snabbare takt på grund av de senaste 30 årens klimatförändringar. Det är när isen smälter och trycket från isen lättar som en höjning sker. För att göra mätningarna används GPS som är utplacerade på ett flertal ställen och mäter jordskorpans förflyttning genom att skicka sina positioner med jämna mellanrum.

Det forskarna nu är oroliga för är att issmältningen tillsammans med landhöjningen kan öka på den vulkaniska aktiviteten och att vi kommer kunna få fler utbrott som påverkar både lokalt och globalt. Dock är det här systemet inte helt klarlagt, men det forskare säkert kan säga är att djupt liggande berggrund lyfter då trycket från isen minskar.

De transporterar värmen som en het potatis när de rör sig från högt tryck till lågt tryck och kommer in i förhållanden som gynnas smältning. Detta skapar i sin tur förhållanden som är mogna för utbrott, säger Bennet, geolog vid University of Arizona.


*1 tum = 2.54 cm

Miljö online2

Liknande artiklar