”Klimatsmart att höja koldioxidskatten”

Foto: Naturskyddsföreningen

Enligt Naturskyddsföreningen kan en höjd skatt gynna förnybara energilösningar och samtidigt inbringa viktiga intäkter till statskassan.

Naturskyddsföreningen vill att koldioxidskatten höjs från dagens 1,12 kronor per kilo till 2 kronor under den nuvarande mandatperioden. Helst vill man se en första höjning om 50 öre redan nu i vårbudgeten. Det skriver föreningens generalsekreterare  Svante Axelsson på DN Debatt.

Vägtrafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Med en höjd skatt skulle Sverige kunna gynna förnybara energilösningar och samtidigt få viktiga intäkter till statskassan, intäkter som enligt Svante Axelsson skulle kunna ”växlas mot sänkt skatt på arbete eller användas till samhällsinvesteringar i exempelvis järnväg”.

Svante Axelsson skriver att Sverige är känt för sin koldioxidskatt internationellt:

När den tillkom 1991 var Sverige det första landet i världen med koldioxidskatt. På den internationella scenen framhålls Sverige ofta som föregångare i klimatpolitiken, mycket tack vare koldioxidskatten.

Genom att höja skatten och därigenom höja ambitionerna på hemmaplan skulle den svenska regeringen, med Stefan Löfven (S) i spetsen, bara månader innan klimatmötet i Paris dessutom kunna återtar rollen som föregångsland inom miljöpolitiken, menar Naturskyddsföreningen.

Miljö online2

Liknande artiklar