Köttkonsumtionen minskar i Sverige

Foto: Svenskt kött

Det finns tecken på en utveckling mot en större andel vegetabilier på tallriken i kombination med ett ökat engagemang vid val av kött, menar Jordbruksverket.

Den totala köttförbrukningen minskade med 0,7 procent under 2014, jämfört med året innan, visar ny statistik från Jordbruksverket. Under 2013 låg förbrukningen per capita på 87,7 kilo (mätt i slaktad vikt inklusive ben), medan förbrukningen under 2014 låg på 87,1 kilo.

Jordbruksverket skriver så här om utvecklingen:

Det finns nu tecken på en utveckling mot en större andel vegetabilier på tallriken i kombination med ett ökat engagemang vid val av kött. Ökad försäljning av ekologiska varor är en trend som hänger ihop med detta. EU-kommissionen har också uppmärksammat att en växande grupp människor kallar sig flexitarianer – det vill säga konsumenter som medvetet minskar sin konsumtion av kött utan att avstå helt.

Miljö online2

Liknande artiklar