MSC svarar om miljömärkta havskräftor

Foto: Arnstein Rønning

Igår publicerades en artikel om hur ett fiskeri som fått en MSC-märkning för hållbart fiske använder olagliga metoder för att komma åt skyddade torskbestånd. Nu ger MSC sin åsikt i frågan.

MSC:s standard kräver att certifierade fisken följer alla lokala, nationella och internationella lagar – och certifieringen återkallas om fisket skulle vara i strid med dessa. Minna Epps, verksamhetschef för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen, säger i ett pressmeddelande:

Vi har varit i dialog med organisationen Black Fish och uppmanat dem att skicka in informationen om eventuell modifiering av fiskeredskapen till forskningsteamet som utförde granskningen i höstas.

Det ligger mycket arbete bakom en certifiering av ett fiske, där en tredjepart utvärderar fisket med hjälp av oberoende experter och forskare. Processen är transparent och MSC säger att de välkomnar all information och data för att granskningen ska bli så gedigen, grundlig och vetenskapligtgenomförd som möjligt. Vad gäller materialet som Black Fish fått tag på säger Epps:

Black Fish’s har tidigare meddelat oss att den information de har från fisket av havskräftor är bristfällig och behöver kompletteras med ny. Därför har de valt att inte göra den offentlig eller skicka in det som en synpunkt när fisket granskades mot MSC:s standard.

Enligt The Ecologist, som var först med att uppmärksamma händelsen, håller Black Fish med om att materialet inte är tillräckligt starkt för att använda som bevis. Wietse van der Werf, internationell direktör på The Black Fish

Vi kommer fortsätta att bygga på med material tills vi har ett tillräckligt stark bevisföring.

Om Black Fish visar sig ha tillräckligt på fötterna och väljer att gå ut med sitt material kan det innebära att de första MSC-märkta havskräftorna blir av med sin miljömärkning.

Miljö online2

Liknande artiklar