Ny bättre metod för att rena Sveriges förorenade marker

Foto: Tourbière 03 - Parc de Frontenac - Juillet 2008 by Boréal - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Forskare från bland annat Luleås tekniska universitet har tagit fram en ny reningsmetod för måttligt förorenad mark. Jord som bara är litegrann förorenad är idag sällan värd att rena på grund av dyra metoder, som dessutom bara flyttar föroreningarna. 

Den nya metoden låter jorden gå genom en slags tvättmaskin, med en biologiskt nedbrytbar syra som ”tvättmedel”. Syran tillverkas genom återvinning av bland annat matrester. Ut från tvättmaskinen kommer ren jord, och smutsigt vatten som renas genom rötning. Rötningen ger en mer koncentrerad restprodukt än annan rening, som kan läggas på deponi utan att vidare förorena miljön.

”Metoden väntas även leda till att många transporter undviks och att en stor mängd jord kan återanvändas. En annan potentiell vinst är att biogas bildas när tvättvätskan rötas. Om gasen tas till vara skulle processen kunna bli självförsörjande på energi.” skriver Ny Teknik.

– Vi får en helhet som fungerar, säger Anders Kihl, utvecklingschef på Ragn-Sells till Ny Teknik.

Reningsmetoden har utvecklats av Ragn-Sells, Luleå tekniska universitet, Stabsuecia i Södra VI och Statens Geologiska Institut. Den passar bäst för områden som ligger 10-20 procent över acceptabla nivåer av föroreningar, områden som sällan blir renade på grund av att processen är dyr. Mycket förorenade områden renas idag genom att man gräver upp jorden och lägger dit ny ren jord, och lägger den förorenade jorden på deponi.

Miljö online2

Liknande artiklar