Skrämmande samband mellan bekämpningsmedel och ALS

Foto: Andy Powell

Risken att drabbas av nervsjukdomen ALS ökar kraftigt vid yrkesmässig exponering för bekämpningsmedel, enligt vetenskaplig skrift från Göteborgs universitet. 

Bakom kunskapsöversikten står professorerna Lars-Gunnar Gunnarsson och Lennart Bodin. I rapporten konstaterar de båda professorerna att:

Vår systematiska litteraturgenomgång och metaanalyser av metodologiskt relevanta publikationer indikerar ett statistiskt säkerställt samband med fördubblad risk av ALS efter exponering för kemikalier.

Även sambandet mellan kraftig exponering av kemikalier och Parkinson har konstaterats.

– Sambandet är så klarlagt att det inte behövs mer forskning på området. Riskerna är ungefär lika stora oavsett vilken typ av bekämpningsmedel som används, säger Gunnarsson enligt Lantbruk & Skogsbruk.

För dig som vill undvika att få i dig kemikalier via maten, men inte alltid har möjlighet att köpa ekologisk mat, har Environmental Working Group tagit fram två listor: ”Dirty Dozen” och ”Clean 15”, som riktmärken.

”Dirty Dozen” listar de tolv grönsaker och frukter som har högst halt av kemikalier och som du alltid bör äta ekologiskt av, som exempelvis äpplen och druvor. ”Clean 15” listar de grönsaker och frukter som har lägst halt av kemikalier och som du kan köpa oekologiskt av, som till exempel avokado och majs.

I Sverige ser trenden ljus ut för den ekologiska handeln och vi handlar alltmer ekologiska varor vilket Supermiljöbloggen rapporterat om vid flertal tillfällen.

Miljö online2

Liknande artiklar