Världsledare har sex dagar att enas om klimatuppgörelse

Foto: By Cayla

På sex dagar ska världens länder enas om utkast till en överenskommelse om minskning av utsläppen av växthusgas. Detta kräver att länderna sätter meningsskiljaktigheter åt sidan menar FN:s chef för klimatförhandlingarna.

Företrädare för världens länder har samlats i Genève med ambitionen att kunna enas om ett utkast till en klimatöverenskommelse.

Då mötet inleddes uppmanade Manuel Pulgar Vidal, chef för FN:s klimatförhandlingar, länderna att släppa sina historiska meningsskiljaktigheter och i stället arbeta som ett team i ambitionen att nå en global överenskommelse om minskning av utsläppen.

Varje dag måste bli en succé där vi når en milstolpe, vi måste leva upp till ansvaret. Varje aktör måste följa samma mål… Vi är alla en del av samma team – det här är inte en tävling mellan oss.

– Planetens överlevnad står på spel, sa den franska utrikesministern Laurent Fabius till journalisterna som samlats i Genève i måndags. Fabius menar vidare på att miljöns framtid hänger på huruvida mötet är framgångsrikt eller ej.

Mötet är det första i en serie av möten som ska kulminera i en globalt bindande överenskommelse, om minskning av utsläppen av växthusgaser,  i Paris i december 2015.

Miljö online2

Liknande artiklar