Wetterstrand med i regeringens nya expertgrupp för grön omställning

Foto: Fredrik Hjerling

Att Sverige ska bli ledande inom grön omställning och hållbar tillväxt är något som regeringen med framtidsminister Kristina Persson i spetsen vill satsa på de kommande åren. En expertgrupp ska nu tillsättas med bland annat tidigare språkröret Maria Wetterstrand (MP). 

Miljöpartiets tidigare språkrör Maria Wetterstrand får ordförandeposten i en ny expertgrupp som regeringen tillsätter för att leda Sverige mot grön omställning och hållbar tillväxt, en post som hon delar med Jonas Karlsson, kanslichef på kommunalrådskansliet i Örebro.  Expertgruppen, kallad Gruppen för Grön Omställning och Konkurrenskraft, går under ledning av socialdemokratiska framtidsministern Kristina Persson och har i uppdrag att att ta fram idéer till regeringen som underlag till politiska förslag. Bland annat ska skattesystemet granskas.

Vi ska försöka sammanställa de viktigaste politiska prioriteringarna och de förslag man behöver ta fram för att klara ett koldioxidneutralt Sverige till 2050. Vi kommer till exempel att titta på koldioxidskatten. För att man ska hålla ett tryck i förändringen måste man se till att det som är bra för miljön är billigare än det som är dåligt. Det är ju själva syftet med miljöskatter säger Maria Wetterstrand till SVT.

Framtidsministern vill genom expertgruppen se ett samarbete mellan politiken, civilsamhället, näringslivet och forskningen. Hon menar också att detta kan bli en drivkraft för näringslivets konkurrenskraft och bidra till ekonomisk utveckling.

Gruppen ska konstatera hur problemen ser ut, föreslå hur vi ska lösa dem men sen är det vår uppgift att ta fram förslag som kan gå till riksdagen eller behöver utredas vidare. Man kan säga att deras arbete är ett förstadie till politik, menar Kristina Persson.

Miljö online2

Liknande artiklar