Åsa Romson: ”Den europeiska kolverksamheten kan fasas ut”

Foto: Anders Hellberg

Klimat- och miljöministern presenterade under onsdagen den svenska strategin inför klimatförhandlingarna i Paris i december.

Den sju sidor långa strategin (pdf) är tänkt att vägleda Sveriges arbete både nationellt, inom EU och internationellt fram till mötet i Paris i december, då världens länder ska enas om ett nytt globalt klimatavtal.

Under en pressträff på onsdagen berättade Åsa Romson (MP) att regeringen på hemmaplan vill se kraftiga investeringar i bland annat tåg, kollektivtrafik, energieffektivisering och biobränslen.

– Det menar vi är ett sätt att agera föregångare vilket vi i kontakten med andra länder har en väldigt stor fördel i – att vi är trovärdiga men också att vi kan visa på möjligheter och lösningar, förklarade Åsa Romson.

Andra åtgärder från svensk sida handlar om att annullera de utsläppsrätter som blivit över från första åtagandeperioden av Kyotoprotokollet.

– De utsläppsenheter vi nu kasserar motsvarar 65 miljoner ton koldioxid, vilket är mer än Sveriges årliga utsläpp, sa Romson, vilket även TT Nyhetsbyrån rapporterar om.

I ett pressmeddelande från regeringen med anledning av strategin framgår att ”Sverige visar globalt ledarskap i klimatförhandlingarna genom höjda ambitioner på hemmaplan och fortsatt stöd till andra länders omställning”. Supermiljöbloggen passade på att fråga klimat- och miljöministern hur hon ser att en försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland kan påverka Sveriges strategi att visa ledarskap. På det svarade Åsa Romson att EU:s länder har goda möjligheter vad gäller energieffektiviseringar och förnybar energi att ”gå ut från gamla tekniker och in i nya”. Hon tillade bland annat:

– Den europeiska kolverksamheten är industrier som man måste se kan fasas ut över tid.

I en intervju med Dagens industri vill dock Åsa Romson inte svara på frågan om det finns några särskilda villkor kopplade till en försäljning av Vattenfalls kolverksamhet.

– Jag tänker inte kommentera något som handlar om regeringens styrning av Vattenfall just nu”, säger hon till tidningen.

Presskonferensen med klimat- och miljöminister kan ses här. Supermiljöbloggens fråga kommer 18:30 in i sändningen.

Läs mer på Su­permil­jö­blog­gen:

Fi­nans­mark­nads­mi­nis­tern vill inte svara på Vat­ten­fall­frå­ga – som han själv ställde för sju år sedan

Per Bolund (MP) kan ha överdrivit Vattenfalls utsläpp – med över 58 miljarder ton

Moderaterna kräver besked om Vattenfallförsäljning

Miljö online2

Liknande artiklar