Avskogningen minskar, men skogarna mår allt sämre

Foto: Steve Daniels

Den globala avskogningen har enligt FAO:s kommande rapport börjat minska, vilket är viktigt i och med skogens roll som sänka för den koldioxid som finns i atmosfären. Däremot verkar skogen som får stå kvar må allt sämre.

Avskogning och utarmning av skog har länge varit betydande källor till ökade växthusgaser i atmosfären. Avskogningen innebär fällandet av skog för att göra plats för bland annat plantager och betesmarker, det vill säga en annan markanvändning mot vad det tidigare varit, medan utarmningen av skog istället syftar till när specifika träd huggs ner. Det beror på ohållbar användning eller sker vid naturkatastrofer såsom skogsbränder eller stormar, enligt Fransesco Tubiello, projektkoordinator FAO.

Skogar är kritiska för jordklotets kolbalans och håller närmare tre fjärdedelar så mycket kol som hela atmosfären. Avskogning och utarmning av skogen ökar koncentrationen av växthusgaser i atmosfären, men skog och trädtillväxt absorberar koldioxid, den huvudsakliga växthusgasen, säger Jose Graziano da Silva, generaldirektör FAO.

Avskogningen har tillsammans med förlusten av enskilda träd i levande skog minskat från 3,9 Gt CO2 till 2,9 Gt CO2 mellan 2001-2015. Den positiva nyheten kan vi tacka många små och viktiga hjälpinsatser från olika håll för, enligt Jose Graziano da Silva.

Tyvärr glöms i sammanhanget utarmningen bort, som istället anses ha ökat från 0,4 Gt till 1,0 Gt CO2 årligen. Med ökad torka i stora områden och översvämningar i andra, påverkas den skog som står kvar negativt. Det visar sig bland annat genom utsläppen av koldioxid som sker från skogarna, istället för upptagen.

Miljö online2

Liknande artiklar