Dålig järnväg kan tvinga godstransporter ut på vägarna

Foto: Skistar

Den undermåliga underhållningen av järnvägen kan nu orsaka allvarliga problem för skogsindustrin. Vissa banor är så dåligt underhållna att de kan tvingas stängas ned för att de inte klarar säkerheten.

Som Supermiljöbloggen tidigare rapporterat är det här en konsekvens av att regeringens budget föll i september och som resulterat i mindre pengar till järnvägssatsningar, men problemet med dåligt järnvägsunderhåll är inget nytt. En bana som kan tvingas stänga ned är Norra Ådalsbanan som är viktig för flera industrier, men som inte renoverats sedan 1950-talet.

Den kanske viktigaste banan som drabbas är den enkelspåriga sträckan mellan Boden och Bastuträsk som är i stort behov av ett spårbyte, vilket också fanns med i regeringens budget. Jan Kilström, vd på Green Cargo, säger till Skog & Industri:

Det är inte vilken liten bana som helst utan godsstråket mellan norra Sverige och övriga landet. Trafikverkets löftesbrott kan driva järnvägsgods ut på vägarna och i förlängningen hota investeringar och sysselsättning i Sverige.

Det är främst i norra Sverige, som till stor del är enkelspårigt, som både de stora industrierna finns och som har nedprioriterats i Trafikverkets plan för transportsystemet. Planen är godkänd av riksdagen och prioriterar spår i storstäder, stambanor och först i tredje hand ”övriga stråk”, där flera viktiga godsbanor ingår. Anna Lundman på Trafikverket säger till Skog & Industri:

Eftersom mycket godstrafik går på stråken som tillhör prioritet tre måste det till en ambitionshöjning i den nationella planen och då behöver det tillföras mer medel.

Så här långt ska det inte få gå, nästa budget måste lägga mer pengar på järnvägar.

Miljö online2

Liknande artiklar