Ett halleluja-moment från USA

Foto: GreenForAll

Ett nytt initiativ ska stötta afroamerikanska församlingar i USA i arbetet att lära sig mer om klimatförändringarna och energieffektivisera sina lokaler. Målet är att minska miljöpåverkan och bredda miljörörelsen.

Initiativet Green the Church är ett samarbete mellan den nationella organisationen Green For All, miljö- och rättviseorganisationer och amerikanska rådet för miljövänligt byggande. Van Jones, grundare till Green For All, säger till Huffingtonpost

Vi drabbas först och värst av allting i den här förorenar-ekonomin.

Opinionsmätningar visar att tre fjärdedelar av den amerikanska minoritetsbefolkningen är intresserade av klimatförändringarna och vill ha mer information och 68 procent av dem tror att klimatförändringarna kommer att drabba deras samhällen.

Green the Church har tre mål: att vara en kraft för förändring, att göra församlingar mer miljövänliga och att stärka det kristna budskapet från ett miljöperspektiv. I första hand kommer initiativet att utbilda församlingar i klimatförändringar och andra miljöproblem men energieffektivisering och förnybar energi står också högt på agendan. En frikyrka i Chicago som är drivande i initiativet har också köpt mark för att ha en egen stadsodling.

Green For All är en amerikansk organisation som vill bredda den amerikanska miljörörelsen och de samarbetar med politiker och organisationer för att ställa om till en grön ekonomi.

I samband med att man lanserade Green the Church släpptes den här Youtube-videon.

Miljö online2

Liknande artiklar