Färre bönder odlar ekologiskt

Foto: Pulic Domain

Trots att efterfrågan på ekologiska livsmedel ökade stort under 2014 blir antalet ekobönder allt färre. Över 1000 stycken övergav sin ekologiska produktion förra året. 

Under fjolåret ökade svenskarnas efterfrågan på ekologiska livsmedel med över 30 procent, vilket Supermiljöbloggen tidigare skrivit om. Trots detta rekordår visar Jordbruksverkets preliminära statistik att den ekologiska odlingsarealen minskade med fem procent och att över 1000 stycken ekologiska bönder slutade producera. Detta rapporterar lantbrukartidningen ATL.

Charlotte Rosta, marknadsutvecklare hos Ekologiska lantbrukarna:

Det borde ju vara precis tvärtom. Det senaste året har det varit otroligt starka marknadssignaler om att eko efterfrågas.

Jordbruksverket vill dock tona ner resultaten och betonar att statistiken endast är preliminär. Många av de bönder som lämnat produktionen är kretsloppsinriktade och har en ekologisk produktion utan certifiering. Dessutom var det många ekobönder som ifjol stod mellan två olika landsbygdsprogram. De valde då att inte förlänga sitt åtagande inom ramen för 2013 års landsbygdsprogram. Snart presenteras ersättningsnivåerna för 2015 och Jordbruksverket hoppas att det nya programmet får fler bönder att återvända till ekologisk produktion.

Miljö online2

Liknande artiklar