Fokus på att ersätta rysk gas i EU:s nya energiunion

Foto: Serge Serebro, Vitebsk Popular News ( GNU Free Documentation License) ( CB-by 3.0)

Europakommissionen presenterade i slutet av februari en plan på hur EU ska bli en så kallad energiunion. Det viktigaste delarna i förslaget handlar om att energin ska flöda fritt över gränserna, att EU-länderna ska handla mer energi av varandra, energieffektivisering och att EU bli ett koldioxidsnålt samhälle. För att det ska vara möjligt så behöver 1000 miljarder euro investeras Europas energisektor fram till 2020. 

Exempelvis så ska konsumenter i ett EU-land kunna köpa el från ett elbolag i ett annat land när elnäten sammankopplas, vilket tros leda till att elen blir billigare. En starkt skäl till att EU-kommissionen lanserar denna plan nu är att de vill att EU ska vara mindre beroende av rysk fossilgas, skriver Svenska Dagbladet.

EU-kommissionen vill därför att varje land ska kunna köpa fossilgas från minst tre andra länder och ska bland annat undersöka möjligheten att skriva avtal med andra länder som har mycket gas, som Algeriet, Turkmenistan och Azerbajdzjan, skriver Europaportalen.  Gasplanerna möter kritik från Greenpeace:

Kommissionen säger att EU måste röra sig bort från fossila bränslen men den vill även jaga nya gasleveranser och utesluter inte kol, säger Tara Connolly, energirådgivare på Greenpeace till Europaportalen.

I förslaget nämns inte kärnkraft som en koldioxidsnål teknik, vilket har skapat en konflikt mellan EU-länderna. Storbritannien, Frankrike, Polen, Tjeckien, Rumänien, Litauen, Slovenien och Slovakien skrev tidigare ett gemensamt brev till EU-kommissionen där de klagade på att det inte fanns något stöd till kärnkraften i förslaget. Men Tyskland, Österrike, Italien och Grekland vill inte se något stöd till kärnkraften och verkar hittills ha gått segrande ut den striden. EU-kommissionen säger att det är upp till varje enskilt land att bestämma om kärnkraft, skriver EuropeanVoice.

Förslaget ska diskuteras under våren och beslut planeras tas av EU:s energiministrar på ett möte den 11-12 juni.

EU har också nyligen presenterad vad de ska kämpa för på klimattoppmötet i Paris senare i år, vilket Supermiljöbloggen skrivit mer om här.

Miljö online2

Liknande artiklar