Klimatförändringarna bidrog till kriget i Syrien

Foto: Attribution: VirtualSteve at the English language Wikipedia (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.) (GNU Free Documentation License)

Klimatförändringarna har påverkat konflikten i Syrien, det är slutsatsen i en forskningsrapport från University of California som presenterades i början av mars. 

Torkan 2007-2010 är den värsta som någonsin har uppmätts i regionen. Skördarna minskade med en tredjedel och 1,5 miljoner människor flydde från landsbygden in till städerna. I de syriska städerna fanns redan många flyktingar sen Irakkriget. Totalt ökade den urbana befolkningen i Syrien från 8,9 miljoner 2002 till 13,8 miljoner i slutet av 2010, enligt forskningsrapporten. Det orsakade  fattigdom och trångboddhet, vilket tillsammans med missnöje med regeringen samt andra faktorer skapade de oroligheter som bröt ut våren 2011. Det blev starten på det krig som nu har dödat mer än 200 000 människor och tvingat miljoner på flykt. Rapportens huvudförfattare Collin Kelley säger till University of California om slutsatserna att:

Vi säger inte att torkan orsakade kriget. Men vi säger torkan säkert bidrog till andra faktorer-  som kollaps av jordbruket och omfattande migration- som skapade upproret, (vår översättning).

Den så kallade bördiga halvmånen,  ett område som består av  delar av Turkiet och stora delar av Syrien och Irak, har sedan början på 1900-talet haft en uppvärmning på 1-1,2 grader Celsius och nederbörden har minskat med 10 procent. Detta beror på den mänskligt orsakade klimatförändringen och inte på naturlig variation.

Denna långsiktiga utveckling med minskad nederbörd tenderar att skapa torka som varar i flera år , vilket emellanåt sker av naturliga orsaker naturligt i detta område,  som är mycket allvarligare vilket förklarar varför den senaste torkan var den allvarligaste som uppmätts (vår översättning), säger Colin Kelley till University of California.

Det finns också forskare som menar att det inte går att säga att kriget inte hade startat utan torkan och att sociala faktorer kan ha varit viktigare, mer om det finns att läsa här.

 

Miljö online2

Liknande artiklar